Isı-Su-Ses Yalıtım İşleri

 

SES YALITIMI

Ses bir enerji çeşitidir, dalgalar halinde yayılır ve cisimlerin titreşmesi ile oluşur. Her enerjinin alansal değişimi için yani bir noktadan diğerine iletimi için bir taşıyıcı ortama ihtiyacı vardır. Bir enerji çeşiti olan ses de iletimini bir ortamda yapabilir. Atmosfer ses iletiminin en yoğun yapıldığı ortam olmasına karşın ses katı ve sıvı maddeler ile de iletilebilir ve en hızlı yolu katı ortamlarda yapar.

Sesin hızı ortamın yoğunluğu, sıcaklığı ile değişir. Normal şartlar altında ses, atmosferde 340 m/sn hızla yol alır.. Bu yolculuk sırasında ses dalgaları suya tılan bir taşın yarattığı dalgalar gibi git gide şiddetini kaybeder. Suda olduğu gibi ses dalgaları da bir engelle karşılaştıklarında yansımaktadırlar. Tüm bu yolculuklar sırasında ses dalgaları enerji kaybederler. Bir engelle karşılaştıklarında ise engelleyen cismin kapasitesine bağlı olarak bir miktar enerjiyi bu cisimde bıralırlar. Cisimlerinn titreşmesi ile üretilen enerji şekli olan sesin bir saniyede yapmış olduğu titreşime frekans, yaratmış olduğu iki ses dalgası arasındaki süreye ise periyor denir. Frekansın sayısı sesin yüksekliğini gösterir. 

Ses basınç seviyesi, desibel-decibel (dB) olarak ifade edilir. Desibel, bir ses basınç seviyesinin referans alınan diğer bir ses basınç seviyesine oranının logaritmik ifadesidir. Desibel logaritmik bir birim olduğundan iki ses yüzeyi aritmetik olarak toplanamaz. Ses şiddetlerinin toplanması için kullanılan yöntemlerden biri her iki değer 10’a bölünür ve algoritmaları alınır. Sonra algoritmaları toplanır, logaritması alınır ve toplam yüzeyi elde etmek için 10 ile çarpılıp yeni değer bulunur. 

Frekans, birim zamandaki (saniyedeki) titreşim sayısıdır. Frekans yükseldikçe yani, saniyedeki titreşim sayısı arttıkça ses incelir. İnsan kulağı, frekansı 16 Hz ile 20.000 Hz arası sesleri algılar. 16 Hz işitilebilen en kalın, 20.000 ise en ince sestir.

Ses yutma katsayısı yutulan ses enerjisinin yüzeye gelen ses enerjisine oranıdır. Bu değer “0” ile “1” arasında değiştir.  Bir yüzeyin alanıyla o yüzeyin ses yutma katsayısının çarpılmasıyla elde edilen değere “yüzeyin ses yutumu” denir. Birimi sabine’dir. Bir yüzeye gelen ses enerjisinin yansımayan kısmı tanıma göre yutulmuş sayılır. Yüzeyin yutma çarpanı “a” ile simgelenir. 

Yumuşak ve gözenekli malzemeler ve insanlar, çevrelerinde bulunan ve kendilerine çarpan ses dalgalarının önemli bir kısmının yutulmasına neden olurlar. Sesi, bir malzeme içinden geçerken ya da bir yüzeye çarptığı zaman ses enerjisinin bir başka bir başka forma girmesi sesin yutuculuğu olarak tanımlanır. Tüm yapı malzemeleri sesi belli ölçülerde yutarlar Hacimlerin başarılı akustik kontrolü yüksek derecede ses yutuculuğa sahip malzemelerin uygulanmasını gerektirir. Hacim içinde, belli başlı üç elemanın yutuculuk etkisinden söz edilebilir.  

SU YALITIMI NEDİR?

Yapıların uzun ömürlü olabilmesi, sağlıklı konforlu ve güvenli bir ortam sağlayabilmesi için suyun veya nemin yapının bir kısmına veya kapsadığı hacimlere zarar vermesini önlemek amacıyla yapılan, su veya nemin ahşap, metal, taş, tuğla gibi gereçler üzerindeki olumsuz etkilerine karşı uygulanan yalıtıma “su yalıtımı” denir.

ISI YALITIMI NEDİR?

Isı Yalıtımı, sıcak ya da soğuk havanın ısı köprüleri vasıtası ile konutların içine girmesini ya da çıkmasını engellemek adına yapılan işlemlerdir.

Isı yalıtımı binaların; çatılarına, dış cephelerine, garaj, depo gibi kullanılmayan bölümlere bakan duvarlarına, daireleri ayıran döşemelerine, tesisat boruları ile havalandırma kanallarına yapılır.

Ayrıca özel kaplamalı yalıtım camı üniteleri ve yalıtımlı doğramalar kullanılarak kışın pencerelerden oluşan ısı kayıpları azaltılır, yazın binaya güneş ısısı girişi sınırlanır.

Böylece ısıtma ve soğutma için harcanan enerjiden tasarruf sağlanır. Isı yalıtımının faydalarından tam anlamıyla yararlanmak için, evlerin kışın soğuk, yazın sıcak kısımlara bakan tüm duvar ve döşemeleri, çatıları mutlaka yalıtılmalı ve nitelikli pencere kullanılmalıdır.

Sürekli artan enerji faturaları ısınma için ayrılan bütçeleri de arttırmaktadır. Tüketilen toplam enerjinin 1/3 kadar oranının konutlar için sarf edildiği düşünüldüğünde ısı yalıtımı artık bir ihtiyaç durumuna gelmiş bulunmaktadır.

Enerji tasarrufunun yanında ısı yalıtımı, konutların ömrünü uzatmak, değerini arttırmak, arzu edilen konfor şartlarını sağlamak, sağlıklı bir yaşam sürmek, çevre kirliliğini azaltmak ve sağlıklı bir çevre oluşturmak için hayata geçirilmesi gereken bir uygulamadır.

DRENAJ NEDİR?

Drenaj, herhangi bir yapıdan, yapıya zarar verebilecek suyun doğal veya yapay yollarla uzaklaştırılmasına yönelik yapılan çalışmaların bütünüdür.
Yol inşaatı çalışmalarında zeminde suyun bulunması birçok olumsuz sonucu beraberinde getirir.
Kışın oluşabilecek don etkisi sonucunda zemin içine sıkışmış su, donduktan sonra hacim değiştirerek yol üst ve alt yapısına zarar verebilmektedir. Ayrıca su ile karşılaştığında fiziksel değişim gösteren malzemelerin varlığı yol üst ve alt yapısına ciddi zararlar verir.
Zemin daneleri arasına dolan su, boşluk suyu basıncının doğmasına da neden olabilir. Bu tip etkileri ortadan kaldırmak için inşat yapılacak araziden suyun uzaklaştırılması gerekmektedir.

TEMEL SU YALITIMI

Blok çevresinde bulunan ve çalışmayı engelleyici ağaç vb gibi bitkiler sökülerek uygun bir yere dikilmesi sağlanacaktır.

Kepçe veya el ile kazı işlerine başlanacaktır.

Kazı derinliği ortalama 1.7 mt, genişlik ise serbesttir.

Kazı temel alt seviyesine kadar yapılacaktır.

Bina duvarları temizlenip yıkandıktan sonra kurumaya bırakılacaktır.

Fazla hafriyat döküm yerine gönderilecektir.

Temel ve duvarlarda kuruma gerçekleştikten sonra zemine SİKA 201 BİTÜM ve astarı veya membran uygulamasına geçilecektir.

200 mm Drenflex drenaj borusu temel alt kotu hiza alınarak döşenmeye başlanacaktır.

Drenflex borusu üzerine Geotekstil keçe örtü serilerek üzerine mıcır dolgusu yapılacaktır.

Yapılan izolasyonun görmesini engellemek amacı ile subasman kotundan drenflex borusuna kadar koruma amaçlı drenaj levhası konulacaktır.

Kazı geri dolgusu yapılacaktır.

Bina etrafına 50-100 cm genişlikte tretuvar betonu yapılır.

Drenflex ve çatı inişlerinin yağmur suyu bacalarına bağlantıları yapılmasına dikkat edilecektir.

Bahçe ve blok girişi eski haline uygun duruma getirilerek test işleminden sonra işin teslimi yapılacaktır.

SIDING KAPLAMA

Siding dış cephe kaplama ısı ve suya dayanıklı bir dış cephe kaplama şeklidir. Siding;
Polistren plakaların fabrikalarda Siding yani yalı baskısı formunda üretilip üzeri özel dış cephe kaplaması ile kaplanarak imal edilen bir malzemedir.
Senelerce ilk günkü güzelliğini muhafaza eder. Uzun ömürlüdür, boya ,bakım ve onarım gerektirmez, kolay temizlenir.
Estetik ve çağdaş görüntüsüyle yaşam alanlarınızı güzelleştirir, binanıza değer kazandırır. Tuğla, beton, ahşap ya da çelik konstrüksiyon üzerine tek katlı veya çok katlı binalarda kullanılabilir.
Tüm hava koşullarına dayanıklıdır, esnemeye karşı dayanıklıdır. Güneşten gelen ultraviyole ışınlarına karşı dirençlidir. Isıtma ve soğutma masraflarından tasarruf edilir. İç detaylarında kullanılan buhar dengeleyici sayesinde duvarlarda nem oluşturmaz.
Üzerindeki tahliye delikleri ile bina nefes alır. Köşe birleşim boşlukları sayesinde bina nefes alır. Küçük sorunları çözebilecek aksesuarlarıyla sorunsuz ısı yalıtımı sağlar.
Değişik renk seçeneklerine sahiptir. Kısa sürede ekonomik ve hızlı çözümleriyle montajı yapılır.